ПОКРИВНИ ПЛАТНА

Профил

Дължина м

Покривна площ м2

Цена лв./бр. (без ДДС)

Дебелина δ=0,6мм Дебелина δ=1,0мм

Вълнообразен 100мм

1,60

1,30

16,00

17,90

Вълнообразен 130мм

2,00

1,60

18,95

21,00

Нагънат 125мм

2,00

2,10

22,60

25,00